Kurum Müdürü

      Açık Ceza İnfaz Kurumumuza hüküm giyerek gelen mahkûmlara belirli eğitim, öğretim ve meslek konularını işleyerek, nedamet duyguları geliştirilerek topluma kazandırmak, topluma yararlı birer birey olarak tekrar göndermek temel amaçlarımızdandır. Hükümlülerin maddi ve manevi kalkınmaları için eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerekliliği ve yararı bütün dünyaca kabul edilmiştir. Bu faaliyetler en etkili iyileştirme aracı olduğu kadar, kurum rejiminin gerektirdiği disiplin ve düzene en iyi uyan yaşayış sistemidir.
                 Hükümlülerin doğru davranış, tutum ve alışkanlıkları benimseyerek, yeniden suç işlemelerini önleyecek ahlaki değerler kazanmalarını sağlamak, kurum hayatını normal hayata yakınlaştırarak, bu kişilerin salıverilmelerinden sonra topluma uyumlarını kolaylaştırmak ve dış olaylara, tahriklere karşı sabırlı, dayanıklı ve soğukkanlı hale getirmek hedeflerimizin arasındadır.
                 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun hükümlü ve tutukluların eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinden bahsettiğinden, kanuna uygun olarak Ceza İnfaz Kurumumuzda eğitim ve iyileştirme faaliyetleri süratle devam etmekte olup kanuna uygun olarak hükümlüler arasında bilgi yarışmaları, münazaralar, konferanslar yapılmaktadır.
                 Yine hükümlülere yönelik meslek edindirme kursları, okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma kursları açarak, okuma yazma öğrenmeleri sağlanmakta, okumak isteyen hükümlüler için açık ilköğretim, açık lise ve açık öğretim fakültesi kursları açılarak okumaları teşvik edilmektedir. Tüm hükümlülerin eğitim yapması için eğitim konferansları sık sık düzenlenerek, herkesin eğitim yapması için olağanüstü gayret sarf edilmektedir. Açık Ceza İnfaz Kurumumuza gelen hükümlülerin eğitim ve öğretim yapmaları, meslek öğrenmeleri ve tahliye olduktan sonra suç işlemeden hayatlarını devam ettirebilmeleri için Ceza İnfaz Kurumu eğitim birimi tüm imkânları seferber etmektedir.
                     Ceza İnfaz Kurumumuzdan yukarıda bahsettiğimiz eğitim, öğretim, meslek kurslarına katılarak tahliye olan tüm hükümlülere sivil hayatta başarılar, Kurumumuzda kalanlara da idare olarak açtığımız eğitim, öğretim ve meslek kurslarına katılmalarını dilerim.

   

  Kurum Müdürü

  Adres

  Pay Yolu üzeri Tuygay Karşısı Erciş/VAN.

  Telefon

  (0432) 351 91 13 Avea: 0506 600 62 79

  (0432) 351 91 14

  E-Posta

  ercisacik.adalet.gov.tr